Золотий молот Сварога (реконструкція основного міфа). Радаслава Огінська

Як для язичництва наших предків, так і для язичництва етносів усього світу характерна певна логіка в сприйнятті і інтерпретації світу, ця логіка є універсальною. Розуміння цієї логіки дає духовну силу і свободу, даруючи людині особистісну самодостатність, здатність критично мислити і самостійно приймати рішення.

Посилання на увесь текст:

Перша частина

Друга частина

Третя частина

Четверта частина

П'ята частина

Шоста частина

Сьома частина

Восьма частина

Blue Flower

2020  Інша Україна. Нова українська національна ідея